กรณีที่เครือข่ายชุมชนและภาคประชาชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ ได้ท้วงติงความเหมาะสมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงนานาชาติแห่งประเทศไทยปี 2562โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริและบริษัทเที่ยวเที่ยวมีเดียกรุ๊ปจำกัด

ที่ระบุว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 20,000 คน เข้าร่วมและทำการปล่อยโคมลอยพร้อมกันเพื่อทำสถิติโลก ในการปล่อยโคมลอยลงบันทึกกินเนสส์บุ๊ก ล่าสุดทางมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าได้สั่งการให้ยกเลิกการจัดงานดังกล่าวแล้ว วันนี้นายนภดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทราบเรื่องและยอมรับการที่เจ้าของพื้นที่สั่งยกเลิกจัดงานดังกล่าวแล้วทั้งนี้ยอมรับการก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อการจัดงาน รวมทั้งภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จองเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่ง ทำให้ต้องยกเลิกห้องพักโรงแรมที่จองไว้และยังกระทบไปยังธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกด้วย