การทำเช่นนี้เซลเหล่านี้กลายเป็นลูกครึ่ง: พวกเขาบางส่วน แต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองและปรากฏการณ์ ได้กลับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อเซลล์ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจถึงกลไกของความเป็นพลาสติกในเซลล์เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์เซลล์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาใหม่ ๆ ในอนาคต อวัยวะอื่น ๆ ควรมีศักยภาพในการเป็นพลาสติกเหมือนกัน

หากการทำงานของศาสตราจารย์ Herrera มุ่งเน้นไปที่เซลล์ตับอ่อนกระบวนการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับเซลล์ที่แตกต่างอื่น ๆ อีกมากมายในร่างกาย ดังนั้นความคิดที่แตกต่างของเซลล์ที่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวคงที่ตลอดไปจึงถูกท้าทาย “สิ่งที่เรากำลังแสดงอยู่นี่คือสถานะของความแตกต่างของเซลล์หนึ่ง ๆ ที่ไม่ได้ถูกแกะสลักไว้ด้วยหินข้อมูลประจำตัวของเซลล์ในทุกขั้นตอนของชีวิตถูกปรับโดยสภาพแวดล้อมของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสัญญาณที่ยับยั้งการบำรุงรักษาเอกลักษณ์ของเซลล์จึงเป็น กระบวนการที่ใช้งานของการยับยั้งตลอดชีวิตของเซลล์และไม่ได้อยู่ในสถานะที่อยู่ภายในหรือ passive ของความแตกต่างความสามารถของเซลล์พิเศษนี้เพื่อเปลี่ยนการทำงานของพวกเขาอาจพิสูจน์สำคัญสำหรับการรักษาโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากการตายของเซลล์ขนาดใหญ่หรือไม่เหมาะสมเช่นโรคอัลไซเมอร์