เทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปธุรกิจอย่างดิจิทัลแบงก์กิ้งส่งผลกระทบทำให้พนักงานแบงก์ลดลงอย่างมากแล้วและในเร็วๆ นี้ เชื่อว่าพนักงานแบงก์จะถูกเลิกจ้างอีกมาก กรณีการควบรวมสองธนาคารครั้งนี้จึงอยากให้กระทรวงการคลังที่กำกับดูแล และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TMB เตรียมหามาตรการดูแลช่วยเหลือโดยเบื้องต้นได้ขอนัดเข้าพบเพื่อหารือขณะนี้เริ่มมีความกดดันในสาขาต่างๆ ของทั้งสองแบงก์

ที่มีความซ้ำซ้อน แม้ว่าผู้บริหารของ TMB และ TBANK จะยืนยันว่าจะไม่ลดคน ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ในสาขาที่ใกล้เคียงกัน หรือหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกัน ต้องมีการลดคนแน่นอน ดังนั้น หากธนาคารจำเป็นต้องลดหน่วยงานหรือลดพนักงาน ก็ควรมีมาตรการดูแลเพิ่มเติม นอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการต่อยอดหาหนทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพราะพนักงานที่กระทบกระเทือนคาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 4,000-5,000 คน จากปัจจุบันพนักงานธนาคารธนชาตและทหารไทยมีรวมกันเกือบ 20,000 คน หรือคาดว่าจะมีการลดคนลงประมาณ 40-60%